Bid history for yiqifu.com

2016-02-07 by Jinyang | Filed under 域名.
Bid history for yiqifu.com
06-Feb-2016 17:22 PST
Bidder Date Bid Amount Comment
navy 06-Feb-2016 13:31 PST $995.00 Completed
navy 06-Feb-2016 12:20 PST $995.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:20 PST $970.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:18 PST $945.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:18 PST $920.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:18 PST $895.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:15 PST $870.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:15 PST $845.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:15 PST $845.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:14 PST $820.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:12 PST $795.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:12 PST $770.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:09 PST $745.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:09 PST $720.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:07 PST $695.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:07 PST $670.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:05 PST $645.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 12:05 PST $620.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:03 PST $595.00 Bid Placed
istu 06-Feb-2016 12:03 PST $570.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 12:03 PST $570.00 Bid Placed
istu 06-Feb-2016 12:03 PST $545.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 11:54 PST $520.00 Bid Placed
istu 06-Feb-2016 11:52 PST $495.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 11:52 PST $495.00 Bid Placed
istu 06-Feb-2016 11:50 PST $470.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 11:50 PST $445.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 11:48 PST $420.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 11:48 PST $395.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 11:46 PST $370.00 Bid Placed
navy 06-Feb-2016 11:46 PST $345.00 Bid Placed
www22cn-1 06-Feb-2016 11:44 PST $320.00 Bid Placed
navy 05-Feb-2016 19:24 PST $295.00 Bid Placed
www22cn-1 05-Feb-2016 19:24 PST $283.00 Bid Placed
navy 05-Feb-2016 17:51 PST $258.00 Bid Placed
www22cn-1 05-Feb-2016 17:51 PST $248.00 Bid Placed
www22cn-1 04-Feb-2016 16:58 PST $220.00 Bid Placed
navy 04-Feb-2016 16:58 PST $210.00 Bid Placed
navy 04-Feb-2016 16:57 PST $202.00 Bid Placed
www22cn-1 04-Feb-2016 16:52 PST $192.00 Bid Placed
navy 04-Feb-2016 16:52 PST $190.00 Bid Placed
navy 04-Feb-2016 16:51 PST $182.00 Bid Placed
www22cn-1 04-Feb-2016 16:51 PST $172.00 Bid Placed
navy 04-Feb-2016 08:01 PST $162.00 Bid Placed
www22cn-1 04-Feb-2016 08:01 PST $160.00 Bid Placed
www22cn-1 04-Feb-2016 06:27 PST $142.00 Bid Placed
navy 04-Feb-2016 06:27 PST $132.00 Bid Placed
www22cn-1 03-Feb-2016 20:07 PST $122.00 Bid Placed
navy 03-Feb-2016 20:07 PST $112.00 Bid Placed
www22cn-1 03-Feb-2016 20:05 PST $102.00 Bid Placed
navy 03-Feb-2016 20:05 PST $97.00 Bid Placed
www22cn-1 03-Feb-2016 20:04 PST $92.00 Bid Placed
navy 03-Feb-2016 20:04 PST $87.00 Bid Placed
www22cn-1 03-Feb-2016 20:03 PST $82.00 Bid Placed
navy 03-Feb-2016 20:03 PST $82.00 Bid Placed
www22cn-1 03-Feb-2016 17:14 PST $77.00 Bid Placed
akaforeal 03-Feb-2016 12:35 PST $72.00 Initial Bid
downbid 03-Feb-2016 12:35 PST $70.00 Initial Bid
navy 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid
istu 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid
marsdoctor 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid
419 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid
www22cn-1 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid
newage777 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid
niphanintang 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid
markaadras 03-Feb-2016 12:35 PST $69.00 Initial Bid

发表评论

您的电子邮箱不会被公开。 标记为 * 的区域必须填写

返回顶部