e56.cn竞价记录(最终价:1450元)

2010-10-01 by Jinyang | Filed under 站长视点.

观察了下,这个应该是近期3杂cn成交价比较高的一个了,e56==e物流  含义还是很不错的,记录下,透过记录分析大家的心理也挺有趣。(我没有参与竞价,因为离结束20分钟时已经超过了我的预期)

域名:
e56.cn
竞价类型:
预订竞价
开始时间:
2010-09-30 12:13:00
结束时间:
2010-10-01 21:50:41
竞价次数:
54
领先者:
其他用户
当前价格:1450
 • 出价人
 • 价格
 • 出价时间
 • 状态
 • bidder6
 • 1450
 • 2010-10-01 21:45:50
 • 领先
 • bidder7
 • 1350
 • 2010-10-01 21:45:41
 • 出局
 • bidder6
 • 1250
 • 2010-10-01 21:44:51
 • 出局
 • bidder7
 • 1150
 • 2010-10-01 21:44:37
 • 出局
 • bidder6
 • 1050
 • 2010-10-01 21:43:15
 • 出局
 • bidder7(代理)
 • 1000
 • 2010-10-01 21:43:15
 • 出局
 • bidder7(代理)
 • 999
 • 2010-10-01 21:33:12
 • 出局
 • bidder3
 • 999
 • 2010-10-01 21:33:12
 • 出局
 • bidder7(代理)
 • 901
 • 2010-10-01 21:32:28
 • 出局
 • bidder3
 • 901
 • 2010-10-01 21:32:28
 • 出局

出价

 • 出价人
 • 价格
 • 出价时间
 • 状态
 • bidder7
 • 851
 • 2010-10-01 21:30:57
 • 出局
 • bidder3
 • 801
 • 2010-10-01 21:28:45
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 799
 • 2010-10-01 21:28:45
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 701
 • 2010-10-01 21:28:03
 • 出局
 • bidder3
 • 701
 • 2010-10-01 21:28:03
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 601
 • 2010-10-01 21:27:33
 • 出局
 • bidder3
 • 601
 • 2010-10-01 21:27:33
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 551
 • 2010-10-01 21:26:52
 • 出局
 • bidder3
 • 551
 • 2010-10-01 21:26:52
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 501
 • 2010-10-01 21:26:21
 • 出局

出价

 • 出价人
 • 价格
 • 出价时间
 • 状态
 • bidder3
 • 501
 • 2010-10-01 21:26:21
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 361
 • 2010-10-01 21:25:58
 • 出局
 • bidder5
 • 361
 • 2010-10-01 21:25:58
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 341
 • 2010-10-01 21:25:54
 • 出局
 • bidder5
 • 341
 • 2010-10-01 21:25:54
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 321
 • 2010-10-01 21:25:47
 • 出局
 • bidder5
 • 321
 • 2010-10-01 21:25:47
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 301
 • 2010-10-01 21:25:30
 • 出局
 • bidder5
 • 301
 • 2010-10-01 21:25:30
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 281
 • 2010-10-01 21:24:52
 • 出局
 • bidder5
 • 281
 • 2010-10-01 21:24:52
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 261
 • 2010-10-01 21:24:23
 • 出局
 • bidder5
 • 261
 • 2010-10-01 21:24:23
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 241
 • 2010-10-01 21:24:10
 • 出局
 • bidder5
 • 241
 • 2010-10-01 21:24:10
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 221
 • 2010-10-01 21:20:20
 • 出局
 • bidder5
 • 221
 • 2010-10-01 21:20:20
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 201
 • 2010-10-01 21:20:15
 • 出局
 • bidder5
 • 201
 • 2010-10-01 21:20:15
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 151
 • 2010-10-01 21:20:10
 • 出局

出价

 • 出价人
 • 价格
 • 出价时间
 • 状态
 • bidder5
 • 151
 • 2010-10-01 21:20:10
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 101
 • 2010-10-01 21:20:01
 • 出局
 • bidder5
 • 101
 • 2010-10-01 21:20:01
 • 出局
 • bidder1(代理)
 • 81
 • 2010-10-01 21:19:51
 • 出局
 • bidder5
 • 81
 • 2010-10-01 21:19:51
 • 出局
 • bidder1
 • 70
 • 2010-10-01 14:56:55
 • 出局
 • bidder8
 • 60
 • 2010-09-30 21:19:50
 • 出局
 • bidder7
 • 50
 • 2010-09-30 09:35:10
 • 出局
 • bidder6
 • 50
 • 2010-09-30 09:35:10
 • 出局
 • bidder5
 • 50
 • 2010-09-30 09:35:10
 • 出局
 • bidder4
 • 50
 • 2010-09-30 09:35:09
 • 出局
 • bidder3
 • 50
 • 2010-09-30 09:35:09
 • 出局
 • bidder2
 • 50
 • 2010-09-30 09:35:09
 • 出局
 • bidder1
 • 50
 • 2010-09-30 09:35:09
 • 出局

Tags:

2 Responses to “e56.cn竞价记录(最终价:1450元)”

 1. 价格是还可以了。

 2. sardine says:

  呵呵,新手看着真眼馋

发表评论

您的电子邮箱不会被公开。 标记为 * 的区域必须填写

返回顶部